Oldal kiválasztása

Marcali és Vidéke Horgászegyesület, a

Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének tagegyesülete

8700 Marcali, Orgona u. 2.

A Marcali és Vidéke Horgászegyesület Elnökségének beszámolója

az egyesület 2018. évi munkájáról

(a 2019. február 27-ei közgyűlésre)

Tisztelt Horgásztársak!

Az egyesület alapszabályában meghatározott alapvető céljaink és feladataink az elmúlt évben sem változtak. Célkitűzéseinknek megfelelően:

 • biztosítottuk a horgásztársaknak, hogy helyben adhassák le a fogási naplójukat, helyben vásárolhassák meg a horgászokmányaikat,
 • rendben megtartottuk a közgyűlésünket, elnökségi‒ és ellenőrző bizottsági üléseinket,
 • tagjainkat kiszolgáltuk a horgászathoz szükséges információkkal, ezért fogadónapokat, klubnapokat –közte a halfogó klubnapot–, FEHOVA látogatást, honlapról történő tájékozódást biztosítottuk,
 • feladataink kiegészültek a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségével, és a Balatoni Halászati Zrt.-vel történő kapcsolattartás terén,
 • a tagsággal a kapcsolatunkat igyekeztünk egyre inkább elektronikus útra terelni (e-mail, illetve a honlapunk útján)
 • kutattuk a pályázati lehetőségeket, működési pályázatot is nyújtottunk be, de az elmúlt évben támogatásban nem részesültünk
 • komoly figyelmet fordítottunk a fiatalok horgásszá nevelésére. Ezért 3 foglalkozásból álló vizsgára felkészítő foglalkozás-sorozatot tartottunk, majd helyben biztosítottunk vizsgázási lehetőséget. 2018-ben 34 fő jelentkezett, 26 fő felnőtt és 8 fő gyermek. A vizsga napján 34-en tettek sikeres állami horgászvizsgát.
 • Képviseltettük magunkat a MOHOSZ, a Szövetségi rendezvényeken, és részt vettünk a BHSZ horgászegyesületi vezetőinek halfogó versenyén. Vállalkozó horgásztársak hiányában minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült versenyzőket biztosítani a szövetségi feeder csapatversenyre, pergető versenyre és a „Horgássz, ne drogozz!” gyermek és ifjúsági horgászversenyre.
 • Az egyesületi tagdíj mértékén ez évben sem emeltünk. Mivel ezen kívül egyéb bevételünk nincs, így takarékos gazdálkodással megpróbálunk továbbra is kijönni az eddigi tagdíjunkból.
 • A horgászjegyek vásárlására vonatkozó szabályok annyiban változtak, hogy 2018-tól megszüntettük a készpénzes vásárlás lehetőségét. Minden horgásztársunknak a Kéthely és vidéke Takarékszövetkezetnél, vagy online kellett befizetnie az engedélyek árát. Erre azért volt szükségünk, mivel a készpénz őrzés-védelmét nem tudtuk megfelelően biztosítani. Ezért ügyintézési időket igazítottuk az a pénzintézet nyitvatartási idejéhez.
 • A horgászjegyek kiadásával párhuzamosan 3 különböző programot kellett használnunk.
  • Egy program a tagságunk nyilvántartását szolgálta, illetve összevontan kezelte a kiadott dokumentumok forgalmát (Szijártó Ferenc készítette, köszönjük!)
  • eggyel -az ún. SZÁK rendszerrel- az állami jegyek forgalmazása történt,
  • Egy (harmadik) központi programon pedig a területi engedélyek értékesítése történt, ez volt az ún. BaHér (Balatoni Horgászjegyértékesítő Rendszer)
 • A 2018-as év legnagyobb kihívása az új Magyar Horgászkártyára történő regisztráció volt. Tájékoztatás, mozgósítás, az új program használatára való felkészülés, vizsga, ügyfélfogadásdi trend átszervezése. Ezek voltak a legfontosabbak. Végülis december végére a tagság kb. fele regisztrált, akik közül már sokan megkapták az egyesületi, MOHOSZ és Szövetségi tagságot igazoló kártyát. Pontos számot még azért nem tudunk, mert on-line is lehetett regisztrálni, erről pedig csak később kapunk információt. A Horgászkártya bevezetésével viszont megszűnt a kartonos és a Szijártó Ferenc elnökségi tagunk által készített számítógépes programmal történő elektronikus tagnyilvántartás.
 • Kisebb-nagyobb mértékben 2018-ban is változott a balatoni, illetve a Nyugati-övcsatornai horgászrend:
  • továbbra sem volt év eleji kedvezményes balatoni jegy
  • balinból naponta csak egy darabot lehetett megtartani,
  • a balatoni pontytilalom feloldása nem terjedt ki a Nyugati-övcsatornára
  • fogási napló vezetése is változott (kódszámos nyilvántartás a méretkorlátozással nem védett honos halak esetén)
  • Kis-Balatoni horgászati lehetőség kibővült a zalavári úttól északra eső tározóra,
  • Változtak behúzós horgászat szabályai.

Horgászaink a változásokat tudomásul vették, s az új szabályokat be is tartották.

I.

Egyesületi életünkről

Az elmúlt évre visszatekintve az egyesület taglétszáma a következőképpen alakult:

Horgászév      Felnőtt horgász           Ifi horgász      Gyermek horgász       Összesen

2017.                          300                  2                                 31                    333

218.                            274                  8                                 46                    328

A számok tükrében láthatjuk, hogy egyesületünk felnőtt létszáma az elmúlt évben 26 fővel csökkent, míg a gyermekhorgászaink száma 15 fővel emelkedett.

Összehívtuk és megtartottuk az éves közgyűlésünket, melyen beszámoltunk az előző évi munkánkról, elkészítettük a 2018. évi munkatervünket és költségvetésünket. Aki megadta az e-mail címét, annak elküldtük; akik a fogási naplójukat leadták, illetve az Állami horgászjegyüket kiváltották, területi engedélyüket megújították, azok pedig ügyfélfogadás során vehették át a körlevelünket, s abból tájékozódhattak a Munkatervünkről.

Az elnökségi üléseinket az előre tervezett időpontokban a tervezett napirendekkel megtartottuk.

Az elnökség Rott Endre halála óta 4 fővel működött, de a vállalt feladatait sikerült maradéktalanul elvégeznie.

Hét horgásztársunkkal ellátogattunk a FEHOVÁ-ra, ahol a legújabb horgászeszközökkel, horgászmódszerekkel ismerkedhettünk.

Honlapunkra a legfontosabb rendezvényeinkre szóló meghívókat, az azokról készült tudósításokat feltesszük. Szeretnénk, ha mind többen nézegetnék. Kérem, népszerűsítsétek!

II.

Horgászsikereink, eredményeink

A 2018-as év fogási eredményeiről nem tudunk beszámolni, hiszen a fogási naplók leadási határideje február 28-a. A 2017. éviek feldolgozása megtörtént a központi program segítségével, de az meg statisztikát nem készít.

A horgásztársak szóbeli beszámolói szerint a fogási eredmények a médiában hangoztatottakkal szemben az elmúlt évben nem javultak. A parti horgászat lehetőségei a Balatonon tovább szűkültek (beépítések, lezárások, megközelítési nehézségek, elhínarasodás, tilalom stb.). De a csónakos horgászok azért fogtak szép halakat is.

Nincs alapvető gond a fogási naplók vezetésével. Kevesebb a javítás, az olvashatatlan bejegyzés. A jogszabályokban bevezetett szankciók (kétszeresére emelt Állami horgászjegy ár) miatt nőtt a határidőre történő leadási fegyelem is.

2018. május 6-án megrendeztük a hagyományos éves halfogó napunkat, ez évbe új helyszínen, az aradi horgásztónál, melyen 24 felnőtt, és egy gyermekhorgászunk vett részt.  

Legeredményesebb horgászaink felnőtt kategóriában:

I. helyezett Lengyel Géza, aki 74 db, összesen 8,65 kg halat fogott, amivel elnyerte az első helyezettnek járó serleget, a nap legeredményesebb horgászának járó Magyarossy Béla Emlék Vándorserleget, és a „Legtöbb halat fogó horgász” kategória 3. díját is.

II. helyezett Gáspár Zoltán lett a kifogott 8,25 kg (12 db) halával, melyért serleg díjat vehetett át.

III. helyezést Takács Gábor érte el 5,4 kg tömegű, 272 db halával. Egyúttal elnyerte a második „Legtöbb halat fogó horgásznak” járó 2. díjat is.

A „Legtöbb halat fogó horgász” díjat ‒összesen 275 db kifogott halával‒ Horváth József horgásztársunk nyerte el.

A „Nap legnagyobb halát” (4,70 kg-os amurt) Péterfi Lászlónak sikerült kifogni, amiért a Rott Endre Vándor Emlékserleg díjazásban részesült. (A serleget Igali Zsolt horgásztársunk ajánlotta fel).

Gyermek kategóriában Cser Bence 70 db, összesen 7,15 kg tömegű kifogott halával az abszolút verseny harmadik helyezettje is lett, amiért trófea díjazásban részesült.

25 horgásztársunk a négy órás horgászat alatt közel 83 kg. halat fogott!

Gratulálunk a legeredményesebbeknek, és miden résztvevő horgásztársunknak!

Köszönjük a szervezőknek az előkészítésben és a lebonyolítás során végzett munkáját, a felajánlott serlegeket, trófeákat!

A szakmai program értékeléssel, majd egy, a tó tulajdonosa által készíttetett finom ebéddel zárult.

Ezúton is megköszönjük a horgásztó tulajdonosának, Meiszterics Jánosnak a kellemes halfogó nap élményét!

A felnőtt kategóriában eredményes horgásztársak automatikusan meghívást nyertek a BHSZ hagyományteremtés céljával megrendezett Feeder bajnokságra, Zsennyére. Sajnos, egyéb elfoglaltságuk miatt egyikük sem tudott részt venni a szövetségi versenyen.

Fegyelmi helyzetünk jó, nincs információn eltiltott tagunkról.

Vagyontárgyaink:

Az előző évihez képest annyi változás történt, hogy az adminisztrációs tevékenységhez egy nyomtatót vásároltunk.

III.

2019. évre várható lényegesebb változások, főbb feladatok

 1. Folytatódik a Magyar Horgászkártya regisztráció, illetve a HORINFO programra az átállás, és várhatóan még az év során elkezdődik az egységes területi jegy elektronikus rendszerének bevezetése (jegymátrix).
 2. A MOHOSZ egységesítette az Állami horgászjegy és az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) kedvezményeit. Eszerint 2019. január 1-jétől:
  1. megszűnik a nők és az ifjúságiak kedvezményes ASZH-ja.
  1. mindkét okmány ingyenes a 70 év felettieknek,
 1. Ingyenes lesz az állami horgászvizsga, ezért kihelyezett vizsga szervezése indokolt és szükséges.
 2. A szakmai felkészültség szintjének emelésére és a kihelyezett horgász-vizsgáztatási lehetőségek biztosítása érdekében szükséges, hogy három fő vezetőségi tag társadalmi halőri vizsgát tegyen.
 3. Az elnökség javasolja, hogy a közgyűlés egészítse ki az elnökséget, és válasszon titkárt.

Tisztelt Horgásztársak!

Megköszönöm az Elnökségnek és az Ellenőrző Bizottságnak és a Tagságnak a 2018. évi munkáját.

Kérem a Közgyűlést, hogy a beszámolót vitassa meg, egészítse ki, s ha egyetért vele, fogadja el.

Köszönöm a figyelmet.

Marcali, 2018. február 27.

                        Kiss Lajos                                                      Terjék András

                        elnök                                                     elnökhelyettes, titkár