Oldal kiválasztása

A Marcali és Vidéke Horgászegyesület a jelentős számú érdeklődő kérésére ‒kellő számú jelentkező esetén‒ vizsgalehetőséget kíván biztosítani azoknak, akik a közeljövőben horgászvizsgát szeretnének tenni. A sikeres felkészülés és az eredményes vizsgázás érdekében tájékoztatjuk az érdeklődőket a felkészülés módjáról, a jelentkezés rendjéről és a horgászvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalókról. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 40. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy állami horgászjegyet és fogási naplót az a személy kaphat, aki rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja. A 15. életév betöltésének évétől állami horgászvizsgát kell tenni annak, aki állami horgászjegy birtokában kíván horgászni, és horgászvizsgát eddig nem tett, korábbi sikeres vizsga letételét nem tudja igazolni, illetve nem tudja bemutatni korábbi érvényes ifjúsági, vagy felnőtt állami horgászjegyét.

Horgászvizsgát a 10. életévét már betöltött cselekvőképes személy, gyermek is tehet, de a vizsga csak a 14. életévnél idősebb horgászoknak kötelező (tehát aki ifjúsági, vagy felnőtt állami horgászokmányt akar kiváltani). Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napjáig a 14. életévét még nem töltötte be, a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájárulást. A horgászvizsgára jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, leadásával és a vizsgadíj előzetes befizetésével lehet a vizsga várható időpontját megelőző 15 nappal.  A Jelentkezési lap letölthető innen:  Jelentkezési lap, illetve átvehető fogadóidőben (hétfőnként 9.00 és 11.00, szerdánként 13.30 és 15.30 között) az egyesületi irodában. Érdeklődni e-mailben a marcalihe@marcali-he.hu címen, telefonon pedig Kiss Lajos HE elnöknél a 70/319-88-28-as számon lehet. A horgászvizsga helye: 8700 Marcali, Orgona u. 2. Civil Szervezetek Háza. Jelentkezési határidő: május 2-a. Tervezett időpontja:  2018. május hónapban (pontos időpontját a jelentkezők számának, és a vizsgabizottság elfoglaltságának függvényében jelezzük).

Az állami horgászvizsga díja: A 10. életévét betöltött gyerekeket, akik december 31-éig nem töltik be a 15. életévüket ifjúsági horgászoknak kell tekinteni, valamint az ifjúsági horgászok (15-18. éves korig) a 12. melléklet 6. pontjában meghatározott kedvezményes, 1.000.- Ft-os vizsgadíjra jogosultak (Vhr. 19. § (5), Hhvtv. 40. § (3)), a felnőtt horgászok vizsgadíja 3 500 Ft.  A vizsgadíjat a vizsga megkezdése előtt a jelentkezéssel egy időben kell megfizetni. Kellő számú jelentkező esetén a vizsga napján (vagy azt megelőzően) egyesületünk szakemberei segíthetik a felkészülést. A felkészítésen a részvétel önkéntes! 

A horgászvizsga menete (A NÉBIH  honlapjáról átvett tájékoztató): Az állami horgászvizsga két részből – írásbeli és szóbeli – tevődik össze, megszerzése bizottság előtt zajlik. A bizottság legalább 3 fő horgászati és halgazdálkodási ismeretekkel rendelkező tagból áll. Az írásbeli vizsga 32 kérdést tartalmazó teszt kitöltéséből áll, ahol minden kérdés 1 pontot ér, és minimum 22 pontot el kell érni a megfelelt szinthez. Csak az a személy mehet szóbeli vizsgára, aki sikeres írásbeli vizsgát tesz. A szóbeli vizsgán, a vizsgázó által húzott, tíz, a képen látható halfajt fel kell ismerni és főbb biológiai jellemzőjüket röviden ismertetni, ahol van, ott a fajlagos tilalmi időt, a méret és mennyiségi korlátozásokat is. A fajok között szerepel fogható őshonos és nem őshonos, továbbá nem fogható, de nem védett és védett, vagy fokozottan védett halfaj is. Minden halfelismerésért 1 pont jár, míg a legfontosabb biológiai jellemzőinek ismertetése szintén 1 pontot ér. A sikeres vizsgához az így elérhető 20 pontból 14-et kell megszerezni. A nem fogható, de nem védett, továbbá a védett vagy fokozottan védett fajok mindegyikét fel kell ismerni. A szóbeli vizsga után a vizsgázó azonnal megtudja a vizsga eredményét és azt, hogy megfelelt-e vagy sem. A vizsgalapot a halgazdálkodási hatóság 5 évig köteles megőrizni. A vizsgalap kizárólag a vizsgázó által a vizsganapon, vagy belföldi jogsegély keretében tekinthető meg. A sikeres állami horgászvizsgát követően, a halgazdálkodási hatóság, vagy az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet állami horgászvizsga bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgáztató a helyszínen átad a vizsgázónak.

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

 • a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
 • a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
 • az alapvető horgászmódszerekről;
 • a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
 • a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
 • a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
 • a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
 • az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
 • a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
 • a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
 • a horgászetikáról.

A vizsgára elsajátítandó tananyag:  a NÉBIH honlapjáról tankönyv formájában letölthető az alábbi címről: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/horgaszvizsgara-valo-felkeszulest-segito-tankonyv?inheritRedirect=true

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk! 

                                                                            Marcali és Vidéke Horgászegyesület elnöksége

Állami Horgászvizsga bizonyítvány