Oldal kiválasztása

Kedves Horgásztárs!

A Marcali és Vidéke Horgászegyesület Elnöksége a
2019. évi egyesület munkáját értékelő, valamint a 2020. évet előkészítő közgyűlését
2020. március 4-én (szerdán) 18.00 órára összehívja,
melyre az egyesület minden tagját tisztelettel meghívja.
Helye: Civil Szervezetek Háza (Marcali, Orgona u. 2.)
Napirend:
1. Az Elnökség beszámolója a 2019. évi egyesületi munkáról
Előadó: Terjék András titkár
2. A 2019. évi Pénzügyi-gazdasági beszámoló és Közhasznúsági jelentés
Előadó: Zajcsuk Lajos elnökségi tag, pénzügyi vezető
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2019. évi egyesületi munka törvényességéről,
szabályosságáról
Előadó: Cser László, az Ellenőrző Bizottság elnöke
4. Elnökségi és Ellenőrző Bizottsági tag választása
5. A 2020. évi Munkaterv megtárgyalása, elfogadása (tervezet mell. csatolva).
Előadó: Kiss Lajos elnök
6. A 2020. évi Költségvetés megtárgyalása, és elfogadása.
Előadó: Zajcsuk Lajos elnökségi tag, pénzügyi vezető
7. GDPR (Adatvédelmi szabályzat) elfogadása (tervezet mell. csatolva)
Előadó: Kiss Lajos elnök
8. Egyebek (horgászok vizsgáztatásának új rendje, stb.)

Alapszabályunk IV. fejezet 2/c. szakasza 2. bekezdése értelmében, ha a közgyűlés nem lesz
határozatképes, az Elnökség 18.30-ra változatlan napirenddel megismételt közgyűlést hív
össze, mely a létszámtól függetlenül határozatképes lesz.
Tekintettel a napirendek fontosságára, minden egyesületi tagunkat hívjuk, és várjuk a
közgyűlésünkre!
Marcali, 2020. március 17.
Horgásztársi üdvözlettel:
Kiss Lajos
HE elnök

Meghívó a közgyűlésre, tagjainknak