Oldal kiválasztása

A Marcali és Vidéke Horgászegyesület vizsgalehetőséget biztosít azoknak, akik a közeljövőben horgászvizsgát szeretnének tenni.

A sikeres felkészülés és az eredményes vizsgázás érdekében tájékoztatjuk az érdeklődőket a jelentkezés rendjéről a felkészülés módjáról, és a horgászvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalókról.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 40. §-a kimondja, hogy állami horgászjegyet és fogási naplót az a személy kaphat, aki rendelkezik Állami Horgászkártyával (gyermek horgász, és már regisztrált, de horgászkártyával még nem rendelkező horgász esetén horgász regisztrációval) és állami horgászvizsgával.

Figyelem! Aki már korábban regisztrált, az a jelentkezési lapra feltétlenül írja rá a regisztrációs számát!

A 15. életév betöltésének évétől állami horgászvizsgát kell tenni annak, aki állami horgászjegy birtokában kíván horgászni, és horgászvizsgát eddig nem tett, korábbi sikeres vizsga letételét nem tudja igazolni, illetve nem tudja bemutatni korábbi érvényes ifjúsági, vagy felnőtt állami horgászjegyét.

Horgászvizsgát a 10. életévét már betöltött cselekvőképes személy, gyermek is tehet, de a vizsga csak a 15. életévét betöltő horgászoknak kötelező (tehát aki ifjúsági, vagy felnőtt állami horgászokmányt akar kiváltani). Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napjáig a 14. életévét még nem töltötte be, a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájárulást (a jelentkezési lapon kell aláíratni!).

A horgászvizsgára jelentkezni a kitöltött és aláírt Jelentkezési lap leadásával lehet. A Jelentkezési lap letölthető az egyesület honlapján (www.marcali-he.hu ), a dokumentumokból,  illetve átvehető fogadóidőben (hétfőnként 9.00 és 11.00, szerdánként 13.30 és 15.30 között) az egyesületi irodában, és leadható ugyanakkor, ugyanott, illetve az elnöknél, a titkárnál személyesen (előzetes telefonos egyeztetést követően).

A horgászvizsga helye: 8700 Marcali, Orgona u. 2. Civil Szervezetek Háza.

Jelentkezés végső határideje:2019 április 3.

A vizsga időpontja:    2019. április 5. 18.00

Az állami horgászvizsga díja: ingyenes, de a fentiek szerint előzetes regisztrációhoz, illetve az Állami horgászkártya kiváltásához kötött.

A vizsgára a felkészülést április 3-án és 5-én 17.00 órától egyesületünk szakemberei segítik. A felkészítésen a részvétel önkéntes és ingyenes!

 

A horgászvizsga menete

Az állami horgászvizsga két részből – írásbeli és szóbeli – tevődik össze, megszerzése bizottság előtt zajlik. A bizottság horgászati és halgazdálkodási ismeretekkel rendelkező, vizsgabiztosokból áll.

Az írásbeli vizsga 32 kérdést tartalmazó teszt kitöltéséből áll, ahol minden kérdés 1 pontot ér, és minimum 22 pontot el kell érni a megfelelt szinthez. Csak az a személy mehet szóbeli vizsgára, aki sikeres írásbeli vizsgát tesz.

A szóbeli vizsgán, a vizsgázó által húzott, tíz, a képen látható halfajt fel kell ismerni és főbb biológiai jellemzőjüket röviden ismertetni, ahol van, ott a fajlagos tilalmi időt, a méret és mennyiségi korlátozásokat is. A fajok között szerepel fogható őshonos és nem őshonos, továbbá nem fogható, de nem védett és védett, vagy fokozottan védett halfaj is.

Minden halfelismerésért 1 pont jár, míg a legfontosabb biológiai jellemzőinek ismertetése szintén 1 pontot ér. A sikeres vizsgához az így elérhető 20 pontból 14-et kell megszerezni. A nem fogható, de nem védett, továbbá a védett vagy fokozottan védett fajok mindegyikét fel kell ismerni.

A szóbeli vizsga után a vizsgázó azonnal megtudja a vizsga eredményét és azt, hogy megfelelt-e, vagy sem.

A vizsgalapot a halgazdálkodási hatóság 5 évig köteles megőrizni. A vizsgalap kizárólag a vizsgázó által a vizsganapon, vagy belföldi jogsegély keretében tekinthető meg.

A sikeres állami horgászvizsgát követően, a MOHOSZ által vizsgáztatásra feljogosított vizsgabizottság  állami horgászvizsga bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgáztató a helyszínen átad a vizsgázónak.

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

 • a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
 • a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
 • az alapvető horgászmódszerekről;
 • a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
 • a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
 • a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
 • a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
 • az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
 • a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
 • a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
 • a horgászetikáról.

A vizsgára elsajátítandó tananyag:  a NÉBIH honlapjáról tankönyv formájában letölthető az alábbi címről: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/horgaszvizsgara-valo-felkeszulest-segito-tankonyv?inheritRedirect=true

 

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!

 

                                                                            Marcali és Vidéke Horgászegyesület

                                                                                              elnöksége